15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 12:13, số lượt xem: 97

Như vậy, có được lợi ích gì không?
Ít thì hổng thích!! Mà chỉ thích nhiều,
Đi được là nhờ lỗ đít hậu môn,
Lạnh i tờ!! Mà chạy về đích trước.

Tp.HCM, 26/1/2021
Báo Mạng Internet