15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/03/2021 10:32, số lượt xem: 141

Hỏi ai địa ngục trần gian,
Nhận quà cáp đến và bao lì xì,
Bao này có chứa mấy phân,
Phân tươi có tốt cho cây, lá, cành.
Bao này, xứng với tôi không?
Tôi mà không nhận, người chê tôi khờ.
Không hề phân trắng, phân đen,
Nhận quà biếu đó có hèn, tham ô?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020