15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/03/2021 08:07, số lượt xem: 85

Phồn này náo nhiệt xa hoa,
Phồn vinh, thịnh vượng lan ra bên ngoài.
Gọi phôn điện thoại đường dài,
Làn đường hai hướng, phố này sẽ đi?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020