Đăng ngày 05/03/2021 08:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 05/03/2021 08:13, số lượt xem: 122

Sau Tết vào Giêng lụi tàn?
Cũng đành hết sạch lấy gì mà ăn,
Tìm đồ che giấu bao nhiêu,
Đồ tàng cất giữ bao nhiêu cũng lòi,
Mất tiền về hỏi: Đồ đâu?
Tết vào cờ bạc làm ăn ba mồng!!
Người khôn sáng trí giữ tiền,
Người tham háo thắng sẽ là trắng tay.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020