Đăng ngày 28/03/2021 09:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 28/03/2021 09:33, số lượt xem: 111

Xuống cấp!! Đạo đức có đâu?
Ẩn mình giấu mặt lâu năm thẫn thờ.
Đờ người, thờ thẫn, mệt nhoài,
Ẩn trong tâm chứa hôi hoài cầu tiêu.
Hỏi: ân, oán, có ai đâu?
Đẫn người, rệu rạo xương đâu loãng rồi.
Não tâm ức chế rất lâu,
Đần rồi, làm việc ở đâu cũng tồi!!

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet