25.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 10:53, số lượt xem: 87

Không giữ biển, đảo, mất liên miên,
Đi biển, khinh bỉ nhìn thấy điên,
Biên ghi cho đỉ nghề đi biển,
Cho đỉ đi biển, chẳng có yên.
Hòn bi đáy biển còn cổ điển,
Lâu ngày làm sao nạo vét lên.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet