Đăng ngày 05/03/2021 12:45, số lượt xem: 133

Tuổi niên thiếu, mãi xanh tươi,
Tuổi thanh niên mới bước đi vào đời.
Nụ hoa này, cũng vậy thôi,
Cũng thời niên thiếu ấy như bao người.
Cũng cần có gái, có trai,
Có cha, có vợ, mẹ, chồng có con.
Đụ!! Thời, hưng phấn cho vui,
Mà thanh xuân đó giết xui ngàn đời.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020