25.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/03/2021 13:29, số lượt xem: 436

Túi tiền xẹp lép mà khoe,
Miệng mồm bép xép đấu lè hơn thua.
Đẹp thì khoe, xấu thì che,
Đẹp gương mặt xấu lè phè, cũng thân.
Ở đời, đẹp xấu đắng cay,
Tình dân tộc ấy cũng bay trên cùng.
Người thì mỗi tính lạnh lùng,
Có lòng yêu nước được cùng cấp trên.

4/12/2020
Báo Mạng Internet