(Đã bị khoá vì lý do: nhiều lần gửi bài với ngôn ngữ không phù hợp)

Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Duy Đình Đoàn
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 14/12/2020 12:28
Số lần thông tin được xem: 2626
Số bài đã gửi: 444

Những bài thơ mới của Duy Đình Đoàn

 1. Nhân viên điều tra 28/03/2021 17:00
 2. Tiếng sét tình buồn 28/03/2021 16:42
 3. Dốt 28/03/2021 16:31
 4. Đình thờ thần 28/03/2021 16:11
 5. Dương cầm nhà ta 28/03/2021 16:02
 6. Đi để học biết nhiều 28/03/2021 15:51
 7. Phóng viên báo chí 28/03/2021 15:43
 8. Hoà bình và chiến tranh 28/03/2021 15:31
 9. Tiến cười tếu lâm 28/03/2021 15:19
 10. Tư tưởng yêu nước 28/03/2021 15:07
 11. Đối thoại Syria 28/03/2021 15:01
 12. Làm trai được không 28/03/2021 14:31
 13. Chuông gió 28/03/2021 14:24
 14. Phải nghị không 28/03/2021 13:28
 15. Bảo vệ lãnh thổ 28/03/2021 10:53
 16. Siêng năng có cụ 28/03/2021 10:44
 17. Giữ vững tinh thần 28/03/2021 10:12
 18. Vè yêu nước 28/03/2021 10:04
 19. Châm ngôn giáo dục 28/03/2021 09:59
 20. Toà án công lý 28/03/2021 09:49

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!