Đăng ngày 28/03/2021 16:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 28/03/2021 16:44, số lượt xem: 111

Đoàn người, kiến thức, dốt nhiều,
Chuyện là: vật lý, điện nhà chơi ngu...
Ngu!! Tử nạn, vì lù đù,
Lừ đừ mà thích như anh Toản mừ.

Trần Quốc Toản, cũng bảnh trai,
Tánh hay đánh giặc, dẹp yên nước nhà.
Khi đoản mạch điện, thì là...,
Từ trường thế giới, sét đa đánh người.
Đờ ư? Cứ hỏi, toàn là...,
Biết không? Nguyên lý, điện nhà, ra sao.

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet