Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: đoàn đìNH DUY
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 13/12/2020 12:27
Số lần thông tin được xem: 4354
Số bài đã gửi: 695

Những bài thơ mới của đoàn đìNH DUY

 1. Có người với tâm trạng Hôm nay 09:28
 2. Yêu nhau 30/11/2021 18:54
 3. Lòng tham 29/11/2021 11:34
 4. Công tác tham mưu 2 29/11/2021 11:03
 5. Công tác tham mưu 1 29/11/2021 10:45
 6. Nhớ ngày hai tháng chín 29/11/2021 10:19
 7. Báo cáo hằng ngày 29/11/2021 09:20
 8. Công tác tham mưu 29/11/2021 08:32
 9. Trộm nhìn và muốn lấy nhau 27/11/2021 14:13
 10. Ăn chơi tệ nạn 27/11/2021 08:54
 11. Hàng xóm chơi cờ 24/11/2021 16:21
 12. Tâm sự thể thao 24/11/2021 15:47
 13. Trồng cây lấy quả 24/11/2021 15:02
 14. Chết là hết 23/11/2021 09:10
 15. Dòng đời và cuộc sống 23/11/2021 07:58
 16. Lịch sử ngàn năm dựng nước 23/11/2021 07:13
 17. Người hổng yên 23/11/2021 06:56
 18. Phàm trần tám hoánh thích đùa 22/11/2021 21:02
 19. Nếu nghe tiếng sáo thấy buồn 22/11/2021 19:04
 20. Cõi trên là thiên 22/11/2021 18:30

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!