25.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 10:04, số lượt xem: 89

Cuộc đời này còn rất nhiều phi pháp,
Phụng sự đất nước, lòng nào chẳng muốn,
Trong lòng mọi người lúc nào cũng muốn,
Miệng thì nói ra lúc nào cũng muốn,
Mặt mập thì béo phị, chảy xệ xuống,
Phung phí nước bọt, miệng phun phèo phèo.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet