15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 16:11, số lượt xem: 81

Đình làng kiến thức tôn thờ,
Có người tri kỷ, sớm hôm thờ thần.
Người trí thức, vốn hiểu nhiều,
Trực quan, tri giác, biết nhiều điều hay.

Đì tâm? Đâu được, mà đì!!?
Duy tâm, triết học, loạn thần kinh ngay.
Trinh nguyên, trong trắng, đàn bà,
Những đinh trai tráng vốn chưa biết nhiều.
Việt Trì, Phú Thọ, kiên trì,
Đi nhiều, học hỏi!! Rồi, trình diện đi...

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet