15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 15:51, số lượt xem: 68

Trăm Năm khác với Trăm Đồng!!
Trăm năm đi mãi... học ngàn điều hay.
Muốn kiến thức, phải học hoài,
Cái thân hiểu biết học hoài, chứ sao?
Là người trí thức, mở mang,
Tìm người tri kỷ cũng hoài mệt công.
Tiên tri!! Đôi lúc, đoán nhầm,
Đăm chiêu dáo dác, đăm đăm nhìn gì?

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet