Đăng ngày 28/03/2021 09:49, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 28/03/2021 09:54, số lượt xem: 108

Giết mần gà, trộn gỏi gà,
Già mà gớm ghiếc? Chắc là nghi nghi.
Nghi gì!!? Quá khứ bị gì?
Chuyên gia tội phạm ghì dao đâm người.
Ế, người thờ thẫn i tờ,
Mần gà thế ếch, thớt sờ gá lên.
Phải giá!! Của quá khứ không?
Bây giờ nhớ lại, sợ ông trời à.

Kéo dài ngôn ngữ ề...à...,
Như tờ giấy trắng là, không chữ gì.
Cái nhà tâm lý quá tài,
Đoán đâu trúng đó, giảm tai nước nhà.
Cuộc đời ghì kéo chân ta,
Bắt ta đứng lại, dừng ngay giữa đời.
Lá cờ màu đỏ sao vàng,
Tung bay phất phới, càng buồn muôn năm.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet