15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 14:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 28/03/2021 14:25, số lượt xem: 122

Vạt xanh áo em, sao vanh vách?
Đằng xa, hữu xạ tự nhiên hương.
I tờ... xào xạc âm thanh gió.
Va chạm chuông gió tiếng êm tai.
Chuông gió vang lên, nghe sướng tai.

I tờ... bừng sáng, thần sắc lay.
Màu xanh nặng nghĩa tình chung thuỷ.
Đằng xa, hữu xạ tự nhiên hương.
Vang lên với gió âm thanh nhờ (nh).
Vang cùng sắc gió, lay vanh vách.
I tờ... hữu xạ tự nhiên hương.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet