15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 15:01, số lượt xem: 84

Sinh ra, đăng ký, là người!!
Tỏ lòng tôn kính mọi người như ta.
Syria, có si tình?
Lucky may mắn tình đầy, không ta!!?
Làm dân mấy nước kết hôn,
Sính đôi đính ước, giờ hồn thấy kinh.
Sờ sờ, ý nghĩa sờ sờ!!
Mà lòng í ới, nặc mời yêu ai.
Si tình bóng sắc, đẹp mà,
Chữ nhiều hổng biết, qua phà chẳng yêu.

Tp.HCM, 06/02/2021
Báo Mạng Internet