15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 13:28, số lượt xem: 73

Nghị dương có ngượng mộng di tinh.
Nào ngờ, trước đó là ương ngạnh.
Dị vật làm cho dượng hoài nghi.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet