15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 15:19, số lượt xem: 94

Tên Tiến, tiếng nói cũng nhiều,
Kiêu ngạo, kiêu hãnh là điều trời cho.
Tiếng kêu, cứu!! Chết người hoài,
Tưởng là, hủ tiếu, gõ hoài sớm mai.

Pha trò cười với tếu lâm,
Kiên Giang kiên định, Tiền Giang mất tiền.
Là tiên khổ, hạnh cũng đành,
Giang sơn cũng mất, kiếu đành bái bai.
Đó là, nghề nghiệp tiêu tan,
Vào triều hội kiến vua, quan, làm gì?

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet