15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 16:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 27/03/2021 16:03, số lượt xem: 85

Dương có sụn? Và, không xương?
Dương nào quá xấu thì làm dấu đi!!
Dương có xương hay không xương?
Dương nào bóng sắc, dê thương mấy bà.
Dương sắc!! Thì xỏ chuỗi nà,
Làm xâu chuỗi với ngọc ngà đeo tay.
Chị dâu, con ở, mẹ cha,
Cả nhà hợp xướng khúc ca vang rền.

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet