25.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 15:07, số lượt xem: 90

Ô hay, anh hùng hào kiệt,
Lịch sự nhiều quá cũng chẳng bằng ai.
Suốt đời đấu tranh kịch liệt,
Liệt sĩ chết rồi cũng chẳng hơn ai.
Đời là kịch bản viết dài,
Anh hùng hào kiệt lịch sự với ai?

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet