15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 15:31, số lượt xem: 84

Hoà bình như thỏ cũng nhanh,
Như bò đánh lộn, cụng sừng chiến tranh.
Đánh thì thua!! Thỉnh cầu bò,
Như người bướng bỉnh đuổi đi lúc nào?
Thò đầu, ủi, đuổi về nhà,
Bị người truất phế, đuổi!! Ra đi liền.
Đã kêu rằng, hãy bỏ đi,
Thình lình sét đánh, chết tiêu lúc nào?

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet