Đăng ngày 28/03/2021 17:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 28/03/2021 17:04, số lượt xem: 114

Biết vi phạm thì nên lui,
Thằng thông tin ấy, đánh mùi ra ngay!!
Nó điều tra hay lắm nghen,
Công an còn chết, một phen hú hồn.
Nó làm hay thích phanh phui,
Hỏi sông, hỏi núi, có năng khiếu hà.

Khai đi, hoạnh toẹt, nói ra,
Nói đi!! Lạm dụng nói ra xem nào?
Bơ phờ, đờ đẫn thế nào?
Kẻ gian, tốt, xấu thế nào? Nói mau.
Am hiểu, bại lụi, thế nào?
Sướng hay lam lũ, việc sao thế nào?
Nghề thông tin ấy của tôi,
Là tôi hay hỏi, chính là thông tin.

Tp.HCM, 07/02/2021
Báo Mạng Internet