15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 16:31, số lượt xem: 37

Tiếng Anh, Let, dịch là, hãy,
Hãy thực hiện điều... và hãy làm đi.
Có thằng ốm, đét gầy còm,
Li ti chả biết... nhòm ly rượu đầy.

Tp.HCM, 27/3/2021
Báo Mạng Internet