15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/03/2021 16:31, số lượt xem: 102

Tiếng Anh, Let, dịch là, hãy,
Hãy thực hiện điều... và hãy làm đi.
Có thằng ốm, đét gầy còm,
Li ti chả biết... nhòm ly rượu đầy.

Tp.HCM, 27/3/2021
Báo Mạng Internet