Đăng ngày 04/03/2021 13:00, số lượt xem: 513

Không ế, rồi cũng chia tay,
Cặp đôi hạnh phúc, mấy ai suốt đời.
Đôi kia may mắn số phần,
Được duyên hạnh phúc, số phần trăm năm.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020