15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 09:10, số lượt xem: 111

Xe có trí như buồng xi-lanh tốt,
Người xấu xí mà tưởng mình có sắc.
Xấu cứ nghĩ rằng mình thẳng như tre.
Hãy xé toạt cuộc đời bằng tri giác.

26/12/2020
Báo Mạng Internet