Đăng ngày 02/03/2021 15:56, số lượt xem: 120

Bồn chồn lậy, lạy phật tu,
Cả bầy đều bậy, lộn lời khéo no.
Bộn bề muôn thuở lo toan,
Vậy mà lầy lội, một lần tu tâm.
Bấy chầy, bụng chửa dạ xoa,
Tướng đi ộ ệ, vậy mà còn ngơ.
Lơ ngơ, như thuở còn thơ,
Mà người thì vẫn ngẩn ngơ tuổi già.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020