15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 14:06, số lượt xem: 81

Diệp, cô em muốn khai hoang,
Nghe này, lấy Trạnh mà cày đất lên.
Đừng dại làm khiếp quanh đây,
Bà con ta sợ tụi Tây té nhào!!

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet