15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/03/2021 12:20, số lượt xem: 107

Như đèn cù sáng trời đêm,
Bao nhiêu công sức, cũng đành mất toi.
Phận là quản lý trông coi,
Làm sao báo cáo, việc suôn vẹn toàn.
Cồn cào lồng ngực, nhói tim,
Ngày đêm lo lắng hành trình công ty.
Có bao nhiêu phép thần kỳ,
Cũng đành bó phép, đông người chịu thua.
Một, hai, kiên quyết, đồng lòng,
Dùng tâm đóng góp, có công điền vào.
Còn người nghĩ quởn lao đao,
Làm công, trách phận!! Có đâu ai đì?
Cái kiềng đã vững, Đông khi,
Vực nền sản xuất, dậy vào mọi khi.
Cồng chiêng đánh tự nhiên đi!!
Đồng tiền là giấy, chớ nào rác, ki.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020