25.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2021 11:10, số lượt xem: 107

Sanh được, thì được đi vô,
Đẻ con không được, đi ra cho nhờ.
Ê, Sô-Vanh đó là gì?
Sô vanh gì đó... có từ đời nao!!?
Gái nói: Thì hãy vỗ tay!!
Đài Loan, Trung Quốc mầy bò cho tao!!
Mầy bò chui qua chân tao,
Hai chân Nam đứng, mầy bò qua tao!!

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet