Đăng ngày 16/03/2021 16:48, số lượt xem: 186

Gái còn đỏng đảnh buổi ngày đông,
Đời còn lỏng lẻo quá mênh mông,
Như hạt sương sớm long lanh, đỉ!!
Lòng còn đi, cảnh nỗi chia ly,
Chia ly à, tình có đong đầy?

Tp.HCM, 25/12/2020
Báo Mạng Internet