15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2021 14:32, số lượt xem: 97

Thời đại a còng mãi xôn xao.
Lang thang dạo mạng, thông tin mau.
Thời gian trôi mau, lãng quên mau.
Trỗi lên làn sóng đấu tranh, Sao!!
Trảng bom bùng nổ, lời biết bao?
Lời nói lôi thôi, viết lắm sao!!
Trang sao? Bỗng lỗi, dừng tin tắt.
Tiều tuỵ, nỗi buồn người xanh xao.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020