Đăng ngày 26/03/2021 16:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 26/03/2021 17:03, số lượt xem: 138

Ở trên còn lờ, còn ngơ,
Còn trơ, ngơ ngác ngác ngơ, lềnh bềnh.
Ở trên huyền ảo, lơ ngơ,
Trờ (Tr), dân kêu gọi, Trời ơi!! Đâu rồi?
Lên cái gì được mà lên!!
Trển chi cho khổ lênh đênh, tuổi già.
Già rồi, ở trển làm gì,
Lực không có sức, quốc dân tiêu tùng.

Tp.HCM, 2/2/2021
Báo Mạng Internet