Đăng ngày 07/03/2021 15:34, số lượt xem: 179

Nếu như anh là phở.
Em sẽ là nước lèo.
Cuộc đời uốn cong veo.
Như ao bèo tôm cá.
Như mèo đèo với chuột.
Như ta mãi không nghèo.
Bèo nhèo hoài cũng chán.
Để ta khỏi đói meo.
Cuộc sống vô vàn mẹo.
Làm sao không bị méo.
Làm sao không bị teo.
Đừng trở nên eo xèo.
Thì không nghèo xơ xác.

Báo Mạng Internet 10/7/2020