Đăng ngày 02/03/2021 17:33, số lượt xem: 130

Mỗi năm đến hội Vu Lan,
Nhớ cha nhớ mẹ mang mang cõi lòng.
Nhớ lời xưa, mẹ cha răn,
Dạy cho con đứng bước đi vào đời.
Nhớ lời cha mắng con hư,
Nhớ lời mẹ dỗ, thương con vỗ về.
Vào đời con có biết chăng,
Mẹ cha sát cánh nâng con dịu dàng.
Giờ đây cha mẹ không còn,
Nỗi thương, nỗi nhớ ngậm ngùi lệ rơi.
Này đây hoa trắng, thấy không?
Cài lên áo trắng lòng con nghẹn ngào.
Mong ơn trên có biết không,
Độ trì siêu thoát, mẹ cha xiêu lòng.
Dòng sông xưa đã về xuôi,
Làm sao chảy ngược, dòng quay trở về.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020