15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 16:22, số lượt xem: 89

Ngồi câu cá, cạnh cây Sồng,
Dường như đánh cược, ngồi sòng cầu may.
Nỗi sầu rười rượi, làm công,
Câu ca kế cận, gọi dòng cá lên.
Con sông, dòng chảy Sông Cầu,
U buồn, cảnh tượng u sầu, sông dơ.
Phận con Sâu, phận con Còng,
Cũng đành chết thảm, bởi dòng nước dơ.
Cồng chiêng hối thúc giục về,
Nghề chăn nuôi ấy, ê chề phất lên?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020