15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 18:16, số lượt xem: 277

Hồn đá và ta như trời đất.
Sông núi, biển hồ, đá ở đây.
Tồn tại ngàn năm như trời đất.
Từ thuở ban đầu thạch dựng nên.
Thiên nhiên dựng tượng muôn thần thánh.
Vẻ người, vẻ thú, tận hang sâu.
Núi này cao, thấp, ta chưa thấy.
Khám phá muôn đời, thạch vẫn yêu.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020