15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 10:51, số lượt xem: 181

Mệt người, xốn mắt, mỏi vai,
Lừ đừ làm mãi, việc hoài chẳng xong.
Sồn sồn, phận nữ đã già,
Xứ người nay ở, là cho qua ngày.
Mệt bỏ xừ, chán bỏ xừ,
Đàn con nheo nhóc, lừ đừ càng thương.
Chăm nom con lớn từng ngày,
Bầy con lốn nhốn, ngốn hoài thức ăn.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020