15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 13:47, số lượt xem: 80

Lý thuyết triết Quốc, ra sao?
Làm sao để hiểu Quốc hay ở truồng!!
Quốc, sao không có mặc quần?
Cái nguồn là nước, đất liền cận bên.
Để hiểu đất, nước, ra sao?
Đài Loan, Trung Quốc, Trung Hoa thế nào?
Đất mặc quần? Nước mặc quần?
Làm sao Đất, Nước vốn hay mặc quần?
Đất và Nước, thấy sờ sờ,
Làm sao!! Đất Nước vốn hay mặc quần?
Đất Nước trơ trọi lạnh lùng,
Thằng khùng trơ đó cợt đùa người ta.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet