25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 18:29, số lượt xem: 185

Tiều phu với cái tù và,
Phiêu diêu rừng lá rụng rơi tiêu điều.
Phù du như cánh màng trôi,
Như con tu hú gọi bầy vào chơi.
Phiêu du huyền bí thuỷ triều,
Sùi trào bọt mép, sục sôi, phều phào.

Tp.HCM, 04/02/2021
Báo Mạng Internet