15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/03/2021 10:05, số lượt xem: 98

Làm gì giữa chốn phồn hoa,
Ngồi, mình giữa chốn phồn hoa, Tao đàn.
Chợt hồn bỗng thoát mà bay,
Nghĩ vài câu kệ tỏ bày thành thơ.
Đời người tám hướng bốn phương,
Làm gì để phố phường thương dâng đời.
Giâm vài cây cảnh để vui,
Trồng người thì chính là tui đang trồng.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020