Đăng ngày 11/03/2021 07:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:33, số lượt xem: 100

Hoa nào nở giữa rừng xuân,
Để cho bướm xứng chọn hoa làm nhà.
Bướm nào bướm chẳng thích hoa,
Nhà nào chẳng có tài nhân, hoa hồng?

2014
Báo Mạng Internet