25.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 10:58, số lượt xem: 119

Có tên Kiệt sống trong nhà,
Dễ lây bủn xỉn, tính keo cả đời.
Sống với người có chữ Ka,
Vậy mà tham nhũng, kiệt keo ngoài đời.
Chữ K (cà), tên Kiệt, thiệt thà,
Lớn lên mới hiểu rạch ròi, phân vân.
Ai cũng có cứt ráy tai,
Lỗ tai tao có, mà mầy không cho.
Mầy đâu có cho tao nghe,
Tao muốn nghe mầy, mà mầy không cho.
Mầy đòi thẻo lỗ tai tao,
Mầy coi chừng đó, khổ luôn cả đời.
Mà bị lây thói kiệt keo,
Tao bị học thói kiệt keo của mầy.
Tiền bạc tao lại bị mầy,
Chi mua những thứ, toàn đồ dỏm không!!
Rồi mầy lại nói một câu,
Tiền nào của đó đi theo bên mình.
Lòng mầy hổng có rạch ròi,
Người sang!! Keo kiệt!! Biết đâu mà lường.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet