15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2021 15:52, số lượt xem: 126

Trăm năm trong cõi người ta,
Người xinh đẹp nhất chính là các em.
Trời sinh phụ nữ tuyệt vời,
Được chàng tưởng nhớ đời đời tháng ba.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020