Đăng ngày 19/03/2021 15:11, số lượt xem: 127

Đời này Đoàn Quốc lợi danh,
Đoàn người nhóc nhỏ bé con lộc lừa.
Đoàn quận tám, với phố phường,
Đoàn người thành phố, quốc gia Việt nhà.
Đoàn Việt Nam này, người là,
Thằng Trung Quốc nói, đoàn nhào vô ngay.
Chẳng cần biết đúng với sai!!
Chỉ cần hạ bệ, đoàn thay chức liền.

Tp.HCM, 30/12/2020
Báo Mạng Internet