Đăng ngày 12/03/2021 13:22, số lượt xem: 127

Thiên đình khắp bốn phương trời,
Chuyện đời ai thấu loài người trần gian.
Bầu trời rộng khắp phương trời,
Đời là bể khổ trình đời, báo vua.

4/12/2020
Báo Mạng Internet