Đăng ngày 02/03/2021 07:49, số lượt xem: 105

Một người thương em sao em không nói.
Để tám tháng ba này Thương mới hay.
Một người tìm thương làm sao em biết.
Bằng lời tỏ tình, chữ viết, chữ thương.
Em thương một người thì em hãy nói.
Đọc lời rồi của người đó đã thương.
Tám tháng ba, vì thương em mới viết.
Chỉ muốn dành ưu ái tình yêu thương.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020