Đăng ngày 12/03/2021 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 13/03/2021 08:41, số lượt xem: 147

Con người thời đại vinh quang,
Trong lòng khô rát, nóng ran rần trời.
Như lò làm đậu lạc rang,
Kêu than rên rỉ tiếng vang muôn làng.
Dân nghèo, nhà nước đinh ninh,
Van xin nước uống mang rinh về nhà.

29/11/2020
Báo Mạng Internet