Đăng ngày 04/03/2021 11:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 11:47, số lượt xem: 128

Á, Bá nhơn bá chủ bá tánh!!
Ê!! Ba hoa, khoác lác khoe khoang.
Bế quan toả cảng? A, là ế.
Con Bê con là con Bò con.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020