Đăng ngày 11/03/2021 14:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:16, số lượt xem: 136

Đi đến cuối đời, vẫn còn lam lũ,
Nâng ly, lòng vẫn cháy niềm đam mê.

21/11/2020
Báo Mạng Internet